اخبار اخبار

دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
فراخوان جشنواره اندیشمندان و پژوهشگران جوان
فراخوان جشنواره اندیشمندان و پژوهشگران جوان
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
تقویم آموزشی نیمسال اول سال 99-1398 (981)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال 99-1398 (981)
آموزش دانشگاه اعلام کرد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نمایش 1 - 10 از 125 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 13

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
دانشجویان ورودی جدید حتما بخوانند
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1398 - اطلاعیه شماره دو
فراخوان جشنواره اندیشمندان و پژوهشگران جوان
فراخوان جشنواره اندیشمندان و پژوهشگران جوان
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
سراهای دانشجویی / اطلاعیه شماره 9
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه مربوط به زمانبندی و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
تقویم آموزشی نیمسال اول سال 99-1398 (981)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال 99-1398 (981)
آموزش دانشگاه اعلام کرد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نیروگاه خورشیدی دانشگاه صنعتی سیرجان افتتاح شد
نمایش 1 - 10 از 140 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 14

همایش ها همایش ها

سمینار خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی / شنبه 28 مهر / ساعت 9:30 صبح
سمینار خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی / شنبه 28 مهر / ساعت 9:30 صبح
سمینار خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی / شنبه 28 مهر / ساعت 9:30 صبح
جلسه هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان و مجتمع جهان فولاد برگزار شد
جلسه هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان و مجتمع جهان فولاد برگزار شد
جلسه هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان و مجتمع جهان فولاد برگزار شد
جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سیرجان با ذینفعان و مسولان اجرایی شهرستان برگزار گردید.
جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سیرجان با ذینفعان و مسولان اجرایی شهرستان برگزار گردید.
جلسه کارگروه اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سیرجان با ذینفعان و مسولان اجرایی شهرستان برگزار گردید.
طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد
طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد
طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد
بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به منظور آشنایی دانشجویان با اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی این مرکز
بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به منظور آشنایی دانشجویان با اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی این مرکز
بازدید از مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا سیرجان به منظور آشنایی دانشجویان با اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فرهنگی و رفاهی این مرکز
فوری / با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علی محمودی نژاد به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب شد.
فوری / با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علی محمودی نژاد به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب شد.
فوری / با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر علی محمودی نژاد به سمت سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان منصوب شد.
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر قاسم میرحسین خانی به سرپرستی معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب گردید
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر قاسم میرحسین خانی به سرپرستی معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب گردید
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، دکتر قاسم میرحسین خانی به سرپرستی معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب گردید
شما طراح میدان ورودی دانشگاه باشید
شما طراح میدان ورودی دانشگاه باشید
دانشکده مهندسی عمران به نمایندگی از دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار میکند: مسابقه طراحی میدان ورودی و محورهای ترافیکی ورودی دانشگاه آثار خود را به نشانی research.sirjantech@gmail.com ارسال نمایید. آخرین مهلت ارسال آثار: پایان فروردین ماه...
پیام تبریک سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان به مناسبت آغاز سال جدید
پیام تبریک سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان به مناسبت آغاز سال جدید
پیام تبریک سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان به مناسبت آغاز سال جدید
اطلاعیه مهم / کلاس ها در سال 97 از 18 فروردین آغاز می شوند
اطلاعیه مهم / کلاس ها در سال 97 از 18 فروردین آغاز می شوند
اطلاعیه مهم / کلاس ها در سال 97 از 18 فروردین آغاز می شوند