مهمترین خبرها
رویدادها

بازدید دکتر محمدرضا آهنچیان، مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید مدیر کل برنامه ریزی آموزشی وزارت عتف از دانشگاه
سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

دانشگاه سبز، جامعه سبز، اندیشه سبز

دانشگاه سبز، جامعه سبز، اندیشه سبز
یک‌شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده صرفا با سوابق تحصیلی - اطلاعیه شماره دو

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده صرفا با سوابق تحصیلی - اطلاعیه شماره دو
سه‌شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه / مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید

اطلاعیه / مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید
یک‌شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۸

مهمترین خبرها
رویدادها