مهمترین خبرها
رویدادها

همایش کوچه باغ خوشبختی با حضور استاد شهاب مرادی

همایش کوچه باغ خوشبختی با حضور استاد شهاب مرادی
دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز ثبت نام مهمانی، انتقالی و انتقالی دائم در سامانه سجاد

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی، مهمانی دائم و انتقالی
دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

به مناسبت روز جانباز / قدردانی هیات رئیسه دانشگاه از حاج علی ایران نژاد

به مناسبت روز جانباز / قدردانی هیات رئیسه دانشگاه از حاج علی ایران نژاد
شنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در ترم جاری

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی در ترم جاری
چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸