اطلاعیه ها
مهمترین خبرها
رویدادها

کسر خدمت و کل خدمت محققان و نخبگان وظیفه(آقایان)

کسر خدمت و کل خدمت محققان و نخبگان وظیفه(آقایان)
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد:

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد:
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

مقام معظم رهبری خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند:

مقام معظم رهبری خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کردند:
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

هیئت دار الشفا هفتگی بیت المهدی عج نجف شهر برگزار می کند

هیئت دار الشفا هفتگی بیت المهدی عج نجف شهر برگزار می کند
دوشنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۹

مهمترین خبرها
رویدادها