مهمترین خبرها
رویدادها

دکتر غفاری در نشست خبری مجازی با خبرنگاران اعلام کرد:

دکتر غفاری در نشست خبری مجازی با خبرنگاران اعلام کرد:
چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

یادداشت وزیر علوم در صفحه اول روزنامه ایران:

یادداشت وزیر علوم در صفحه اول روزنامه ایران:
چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کسر خدمت و کل خدمت محققان و نخبگان وظیفه(آقایان)

کسر خدمت و کل خدمت محققان و نخبگان وظیفه(آقایان)
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد:

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد:
سه‌شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

مهمترین خبرها
رویدادها