اعضای هیات علمی دانشگاه و واحد مهندسی معکوس مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر برگزار کردند / دومین جلسه بررسی تولید و بومی سازی محصولات

اعضای هیات علمی دانشگاه و واحد مهندسی معکوس مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر برگزار کردند / دومین جلسه بررسی تولید و بومی سازی محصولات

تلگرام پست الکترونیک پیوند