امکان دسترسی از IP دانشگاه فراهم شد / پایگاه های علمی Scopus ، WOS ، JCR ، ESI و ...

امکان دسترسی از IP دانشگاه فراهم شد / پایگاه های علمی Scopus ، WOS ، JCR ، ESI و ...

برای اتصال به پایگاه های علمی بر روی لینک زیر کلیک کنید و یا از منوی سمت راست سایت پژوهش و امور فناوری به نشانی ict.sirjantech.ac.ir استفاده نمایید.

دسترسی به پایگاه های علمی