بازدید اعضای هیات علمی از پژوهش سرای دانش آموزی آموزش و پرورش


ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان دکتر علی محمودی نژاد به همراه معاونین آموزشی-پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی متخصص و علاقه مند به حوزه نانو فناوری از پژوهش سرای دانش آموزی اداره آموزش و پروش سیرجان بازدید کردند. از اهداف این بازدید که در حضور رئیس محترم پژوهشسرا، معاون آموزشی و پژوهشی و همچنین کارشناسان این مرکز انجام شد به عناوین زیر اشاره شده است:

-استفاده مشترک از تجهیزات نانوفناوری مستقر در پژوهشسرا

-انعقاد تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش جهت آموزش پرسنل سازمان توسط اعضای هیات علمی و همچنین برگزاری مدرسه تابستانی در محل دانشگاه ویژه دانش آموزان خلاق و پژوهشگر