بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان از دانشگاه صنعتی سیرجاندانش آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان سیرجان از آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان بازدید کردند. در این مراسم که روز سه شنبه شانزدهم بهمن ماه برگزار شد حدود 40 نتفر از دانش آموزان این مدرسه به همراه تعدادی از معلمان خود شرکت داشتند. دانش آموزان راس ساعت 8 صبح در آمفی تئاتر مدیریت دانشگاه حاضر شدند. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران کلیپی در رابطه با معرفی دانشگاه صنعتی سیرجان برای دانش آموزان پخش شد. در ادامه دکتر سید مصطفی نصرت آبادی مدیر ارتباط با صنعت و گروه کارآفرینی دانشگاه ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر در سالن برنامه بازدید دانش آموزان را به صورت اجمالی شرح دادند. در ادامه دانش آموزان به سه گروه تقسیم شدند و هر گروه از آن ها به همراه یکی از کارکنان دانشگاه تور بازدید خود را از آزمایشگاه های دانشگاه آغاز کردند. گفتنی است دانش آموزان در این بازدید از آزمایشگاه های فیزیک 4، قیر و آسفالت، بلوک و بتن، عملیات واحد، برق و هیدرولیک و پنوماتیک بازدید کردند و در هر یک از این آزمایشگاه ها یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه در رابطه با امکانات و اهداف آزمایشگاه برای دانشجویان توضیحاتی ارائه دادند.تلگرام پست الکترونیک پیوند