نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

بخش ریاضی و علوم کامپیوتر


بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

 

ریاست بخش: دکتر قاسم میرحسین خانی

تلفن: 41522082

 

کارشناس بخش: خانم معصومی 

تلفن: 41522082

 

چارت رشته کارشناسی علوم کامپیوتر 88-89-90

چارت رشته کارشناسی علوم کامپیوتر 91

چارت رشته ریاضیات و کاربردهارنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان ریاضی: سرمه ای

رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم کامپیوتر: سفید

 

اعضا هیئت علمی بخش ریاضی

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1 قاسم میرحسین خانی

دکترا

دانشیار    

2

احمد محمدحسنی

دکترا

استادیار

رزومه

a.mohammadhasani@sirjantech.ac.ir

3

مهدی دهقانیان

دکترا

استادیار

رزومه

mdehghanian@sirjantech.ac.ir

4

علی محمودی نژاد

دکترا

استادیار

رزومه

amahmodi@sirjantech.ac.ir

5

مهدیار برفه ای

دکترا

استادیار

رزومه

 

6

نسرین ده گردی

دکترا

استادیار

 

n.dehgardi@sirjantech.ac.ir

7

فاطمه احمدی زیدآبادی

 دکترا

استادیار

رزومه

ahmadi_fa@sirjantech.ac.ir

8

مرتضی افشار جهانشاهی

دانشجوی دکترا

مربی

 

morteza.afshar@sirjantech.ac.ir

9

فرناز جمادی

کارشناس ارشد

مربی

رزومه

 f.jamadi@sirjantech.ac.ir

10

سارا راستگو

دکترا

استادیار

 

 

11

حمیدرضا بختیاری زاده

دکترا

استادیار