نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش مهندسی مکانیک

بخش مهندسی مکانیک


بخش مهندسی مکانیک

 

اخبار و اطلاعیه ها

 

ریاست بخش: دکتر محمد جواد محمودآبادی               تلفن: 41522089

 

کارشناس بخش: خانم علیرضازاده                        تلفن:41522052

 

 

سرفصل دروس رشته های تحصیلی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

لیست دروس مهندسی مکانیک ورودی 89 و بعد

چارت پیشنهادی دروس مهندسی مکانیک ورودی 89 و بعد

لیست دروس رشته مهندسی رباتیک

سرفصل دروس رشته علوم مهندسی

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه حرارت و سیالات)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه  الکترونیک)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه طراحی کاربردی)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه مکانیک سازه)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه نقشه برداری)

 

 

 

اعضا هیئت علمی بخش مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

نسرین امینی زاده

دکترا

استادیار

 

aminizadehn@gmail.com

2

محمدرضا مفیدی

دکترا

استادیار

رزومه

mofidi@sirjantech.ac.ir

3

مجتبی بیگ زاده عباسی

دکترا

استادیار

  dialog2u@yahoo.de
4

اکبر جعفری

دکترا

استادیار

رزومه

jafari@sirjantech.ac.ir

5

محمد حسینی

دکترا

استادیار

رزومه

hosseini@sirjantech.ac.ir

6

محمدجواد محمودآبادی

دکترا

استادیار

رزومه

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

7

امین صفی جهانشاهی

دانشجوی دکترا

مربی

رزومه

jahanshahi@sirjantech.ac.ir

8

یاسر تقی پور

دانشجوی دکترا

مربی

رزومه

ytaghipour@sirjantech.ac.ir

9

مسعود خالقی

کارشناس ارشد

مربی

 

mmakh79@gmail.com

10

رحیم شمس الدینی

دکترا

استادیار

 

shamsoddini@sirjantech.ac.ir
11 میثم آتش افروز دکترا استادیار رزومه m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir
12

مهدی آخوندی زاده

 دکترا

استادیار

رزومه

m.akhondizadeh@gmail.com

13 احسان حسن زعیم دکترا استادیار    
14

اصلان عباسلو

 دکترا

استادیار

  aslan.abbasloo@sirjantech.ac.ir

 

(رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان مکانیک-کارشناسی: خاکستری)

(رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان مکانیک-کارشناسی ارشد: زرشکی)

(رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم مهندسی: نارنجی)

(رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان رباتیک: صورتی)