تقویم آموزشی نیمسال تابستان (963)

 

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان (963)

 

دروس ارائه شده در نیمسال تابستان:

 

ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، آمار و احتمال مهندسی، فیزیک 1، فیزیک 2، برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه نویسی پیشرفته، ساختمان داده ها و برخی دروس عمومی

 

ارائه دروس منوط به حدنصاب رسیدن آن ها می باشد.

 

شهریه اخذ واحد در نیمسال تابستان برای کلیه دوره ها و ورودی ها مطابق با شهریه دانشجویان شبانه ورودی سال 1396 می باشد.

شهریه ثابت تابستان 96=نصف شهریه ورودی سال 1396