نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران


اخبار و اطلاعیه‌ها

 

مدیر گروه: دکتر علیرضا غنی‌زاده

تلفن: 41522095

 

کارشناس گروه: خانم عتیقی

تلفن: 41522056

 

رشته‌های کارشناسی:

مهندسی عمران

مهندسی عمران-نقشه‌برداری

 

رشته‌های کارشناسی ارشد:

مهندسی عمران- سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

 

چارت دروس:

کارشناسی مهندسی عمران - ورودیهای 90 و قبل

کارشناسی مهندسی عمران - ورودیهای 91 و بعد

کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری - ورودیهای 94 و قبل

کارشناسی مهندسی عمران - نقشه برداری - ورودیهای 95 و بعد

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ژئوتکنیک

 

فایل‌های متفرقه:

نحوه نگارش پروژه مقطع کارشناسی مهندسی عمران

آئین نامه اخذ پروژه تخصصی کارشناسی

آیین نامه کارشناسی ارشد 94

 

اعضاء هیئت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

غلامعباس بارانی

دکترا

استاد

رزومه

gab@mail.uk.ac.ir

2

علیرضا غنی‌زاده

دکترا

استادیار

رزومه

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

3

محمد رضا جهانشاهی

دکترا

استادیار

رزومه

 

4 یوسف عسکری دکترا استادیار رزومه y.askari@sirjantech.ac.ir

5

مرضیه محسنی

دکترا

استادیار

رزومه

mohseni_m@sirjantech.ac.ir

6

سمیه بختیاری

دکترا

استادیار

رزومه

bakhtiari@sirjantech.ac.ir

7

حکیمه عباسلو

دکترا

استادیار

رزومه

abbaslou@sirjantech.ac.ir

8 طیبه امیری دکترا استادیار رزومه t_amiri@sirjantech.ac.ir
9 حسین وحیدی دکترا استادیار رزومه hosseinv65@gmail.com

10

محمد ابراهیم نوربخش

کارشناسی ارشد

مربی

رزومه

noorbakhsh@sirjantch.ac.ir

11

آرش ضیایی

کارشناسی ارشد

مربی

رزومه

ziaee@sirjantech.ac.ir

12

عبدالرضا کاظمی نیا

کارشناسی ارشد

مربی

رزومه

Kazeminia@sirjantech.ac.ir

13

صدیقه میمندی پاریزی

کارشناسی ارشد

مربی

رزومه

smparizi@sirjantech.ac.ir

14

حمید عزت آبادی پور

کارشناسی ارشد

مربی

رزومه

hezzatabadi@sirjantech.ac.ir 

15

محمد نجفی طرقی

کارشناسی ارشد

مربی

 

  

16

فرهاد کریمی

دانشجوی دکتری

مربی

 

   

17

هادی مکی آبادی

دانشجوی دکتری

مربی