شماره تلفنهای دانشگاه

شماره تلفنهای دانشگاه


 

 

پیش شماره شهرستان سیرجان   034

 

 

       سخنگوی اتوماتیک مخابرات

          41522000   

اپراتور مخابرات

          تلفن داخلی  230     تلفن مستقیم: 41522030

 نمابر : 41522100

 رئیس دانشگاه   

    تلفن مستقیم: 41522002

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   

تلفن داخلی  201     تلفن مستقیم: 41522001

دفتر حقوقی  

تلفن داخلی  213   تلفن مستقیم: 41522013

مدیر حراست

تلفن داخلی 212 تلفن مستقیم: 41522012

حراست

تلفن داخلی 224 تلفن مستقیم: 41522024

معاون پشتیبانی و توسعه

تلفن داخلی  205 تلفن مستقیم : 41522005

معاون آموزشی و پژوهشی

تلفن داخلی  206    تلفن مستقیم : 41522006

معاون دانشجویی

تلفن داخلی  208    تلفن مستقیم : 41522008   

معاون فرهنگی

تلفن داخلی  207   تلفن مستقیم: 41522007

دفتر امور فرهنگی

تلفن داخلی  231   تلفن مستقیم: 41522031

مدیر امور دانشجویی

تلفن داخلی  209   تلفن مستقیم: 41522009  

دفتر امور دانشجویی

تلفن داخلی  232   تلفن مستقیم: 41522032  

تلفن داخلی  233   تلفن مستقیم: 41522033

تلفن داخلی  260   تلفن مستقیم: 41522060

مدیر پژوهش و فناوری

تلفن داخلی  244   تلفن مستقیم: 41522044

دفتر پژوهش و فناوری

تلفن داخلی  242   تلفن مستقیم: 41522042

رئیس امور اداری

تلفن داخلی  215   تلفن مستقیم: 41522015

 کارگزینی

تلفن داخلی  219   تلفن مستقیم: 41522019

 رئیس آموزش

تلفن داخلی  246   تلفن مستقیم: 41522046

دفتر رئیس آموزش 

تلفن داخلی  265   تلفن مستقیم: 41522065  

نظام وظیفه و نقل و انتقالات

تلفن داخلی  214  تلفن مستقیم: 41522014

آموزش

تلفن داخلی  241  تلفن مستقیم: 41522041

تلفن داخلی  222  تلفن مستقیم: 41522022

دبیرخانه مرکزی

تلفن داخلی  227  تلفن مستقیم: 41522027

  فاکس: 41522127

واحد فارغ التحصیلان

تلفن داخلی  292  تلفن مستقیم: 41522092

تلفن داخلی  225  تلفن مستقیم: 41522025

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن داخلی  228  تلفن مستقیم: 41522028

رئیس بخش مکانیک

تلفن داخلی 289   تلفن مستقیم: 41522089

دفتربخش مکانیک

تلفن داخلی 252   تلفن مستقیم: 41522052

رئیس بخش عمران

تلفن داخلی 285  تلفن مستقیم: 41522085

دفتر بخش عمران

تلفن داخلی 251  تلفن مستقیم: 41522051

رئیس بخش ریاضی

تلفن داخلی 281   تلفن مستقیم: 41522081

دفتر بخش ریاضی

تلفن داخلی 282   تلفن مستقیم: 41522082

رئیس بخش  کامپیوتر

تلفن داخلی 248  تلفن مستقیم 41522048

دفتر بخش کامپیوتر

تلفن داخلی 245  تلفن مستقیم 41522045

رئیس بخش برق 

تلفن داخلی 280  تلفن مستقیم 41522080

دفتر بخش برق

تلفن داخلی 245  تلفن مستقیم 41522045

رئیس بخش شیمی

تلفن داخلی 257    تلفن مستقیم: 41522057

دفتر بخش شیمی

تلفن داخلی 282    تلفن مستقیم: 41522082

کتابخانه

تلفن داخلی 283    تلفن مستقیم: 41522083

دفتر فنی

تلفن داخلی 236    تلفن مستقیم: 41522036

مدیر امور مالی

تلفن داخلی 218    تلفن مستقیم: 41522018

امور مالی (حسابداری )

تلفن داخلی 216    تلفن مستقیم: 41522016

تلفن داخلی 217    تلفن مستقیم: 41522017

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن داخلی 294    تلفن مستقیم: 41522094

کارشناس اموال

تلفن داخلی 287    تلفن مستقیم: 41522087

کارشناس انبار

تلفن داخلی 258    تلفن مستقیم: 41522058

مرکز مشاوره

تلفن داخلی 237    تلفن مستقیم: 41522037

دفتر ارتباط با صنعت

تلفن داخلی 290    تلفن مستقیم: 41522090

دفتر نهاد رهبری

تلفن داخلی 226    تلفن مستقیم: 41522026