شماره تلفنهای دانشگاه

شماره تلفنهای دانشگاه


                                                                                                              دانشگاه صنعتی سیرجان

                                                                                        نشانی: سیرجان - کیلومتر 1 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان

                                                        تلفن سخنگو: 41522000-034      تلفن اپراتور:41522030-034         کد پستی: 7813733385

 

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

فکس

 

 

 

حوزه ریاست

دفتر ریاست و روابط عمومی

روح الله زیدآبادی نژاد

034-41522001

034-41522127

034-41522100

 

مدیر اداره حراست

محمد حسین ابو جعفری

034-41522012

 

 

کارشناس اداره حراست

علیرضا گرگینی

034-41522024

 

 

انتظامات دانشگاه

 

034-41522050

 

 

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر محمد حسینی

034-41522004

 

 

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

زینب محیاپور

034-41522028

 

 

کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

محمد امین راجی زاده

034-41522028

 

 

رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران

مریم محمودیان

034-41522088

 

 

مدیر امور حقوقی

دکتر سید محمد مهدی نبوی

034-41522029

 

 

کارشناس دفتر حقوقی

شیوا درستان

034-41522013

 

 

 

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

مسئول دفتر نهاد

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل علوی

034-41522011

 

 

مسئول اجرایی دفتر نهاد

محسن حیدری

034-41522026

 

 

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد

خانم قلی پور

034-41522073

 

 

کارشناس دفتر نهاد

محسن حسنی

034-41522099

 

 

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر قاسم میرحسین خانی

034-41522006

 

 

مدیر امور آموزشی

دکتر مهدی دهقانیان

034-41522046

 

 

کارشناس آموزش

رضا صادقی

034-41522065

 

 

کارشناس آموزش

مهناز وحیدی

034-41522022

 

 

کارشناس آموزش

محمد کورکی نجات

034-41522014

 

 

کارشناس آموزش

پروین صادقی

034-41522041

 

 

کارشناس آموزش

عیسی جانی پور

034-41522072

 

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

زهره عتیقی

034-41522092

 

 

کارشناس امور فارغ التحصیلان

بدرالسادات فانیان

034-41522025

 

 

مدیر امور پژوهشی و فناوری

دکتر حانیه عباسلو

034-41522044

 

 

کارشناس پژوهش

عباس بهزادی کندازی

034-41522042

 

 

مرکز جوار دانشگاهی

 

034-41522071

 

 

رئیس گروه فناوری اطلاعات

محسن بارانی

034-41522043

 

 

کارشناس انفورماتیک

سعید پورگلزاری

034-41522023

 

 

کتابخانه مرکزی

عصمت هاشمی

034-41522083

 

 

مدیر ارتباط با صنعت

دکتر اصلان عباسلو

034-41522091

 

 

کارشناس ارتباط با صنعت و امور مالی دانشجویان شبانه

سعید  عوض پور

034-41522090

 

 

 

 

معاونت توسعه و پشتیبانی

معاونت

دکتر یاسر تقی پور

034-41522005

 

 

مدیر برنامه و بودجه

سید فاضل علوی

034-41522003

 

 

مدیر امور اداری

حاج علی ایرانژاد

034-41522015

 

 

مدیر امور مالی

سحر خلیلی

034-41522018

 

 

کارشناس امور مالی

سمیه حبیبی

034-41522017

 

 

کارشناس امور مالی

نسرین پورخسروانی

034-41522040

 

 

کارشناس امور مالی

احسان ذکائی

034-41522020

 

 

رئیس اداره کارگزینی

مریم صفاری

034-41522019

 

 

کارشناس اداره کارگزینی

سعیده عرب زاده

034-41522087

 

 

کارشناس اداره کارگزینی

لاله برزه کار

034-41522056

 

 

امین اموال(انبار)

اسماعیل مظفری

034-41522058

 

 

کارپرداز اداره عمومی و تدارکات

میثم کاظمی زاده

034-41522021

 

 

کارپرداز اداره عمومی و تدارکات

جواد خواجویی

034-41522024

 

 

دبیر خانه مرکزی

ملیجه جاوید

034-41522027

 

 

مدیر اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر یوسف عسکری

034-41522034

 

 

کارشناس اداره فنی

محسن زیدآبادی

034-4152036

 

 

کارشناس اداره فنی

حمید فروهر زاده

034-41522035

 

 

تاسیسات

عیسی امانی

034-41522069

 

 

تاسیسات

مهدی جهانشاهی

034-41522069

 

 

 

 

 

 

 

معاونت دانشجویی

معاونت

دکتر نسرین امینی زاده

034-41522008

 

 

مدیر امور دانشجویی

دکتر میثم آتش افروز

034-41522009

 

 

سرپرست خدمات رفاهی

مریم ذبیحی

034-41522032

 

 

کارشناس امور تغذیه

جواد قاسمیان

034-41522060

 

 

کارشناس امور خوابگاهها

معصومه مرادپور

034-41522033

 

 

کارشناس تربیت بدنی

علیرضا گلزاری

034-41522084

 

 

کارشناس معاونت و اپراتور مخابرات

صغری شهبا

034-41522030

 

 

مرکز مشاوره

عاطفه عتیقی

034-41522037

 

 

کارشناس بهداشت

بصیره احمدی

034-41522049

 

 

 

 

 

 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاون

دکتر رحیم شمس الدینی

034-41522007

 

 

رئیس اداره فرهنگی

دکتر مرتضی قاسمی نژاد

034-41522047

 

 

رئیس اداره فوق برنامه

صدیقه رضوی کارآموز

034-41522031

 

 

کارشناس فرهنگی

احمد بهاالدنی

034-41522039

 

 

 

 

بخش ها

رئیس بخش مکانیک

دکتر محمد رضا مفیدی

034-41522089

 

 

کارشناس بخش مکانیک

الهام علیرضا زاده

034-41522052

 

 

رئیس بخش برق

دکتر مرتضی جدید الاسلام

034-41522080

 

 

کارشناس بخش برق

فاطمه اسدی

034-41522045

 

 

رئیس بخش کامپیوتر

مهندس شهرام نصیری

034-41522045

 

 

کارشناس بخش کامپیوتر

فاطمه اسدی

034-41522045

 

 

رئیس بخش عمران

دکتر وحید خلیفه

034-41522085

 

 

کارشناس بخش عمران

سهیل صالحی

034-41522051

 

 

رئیس بخش شیمی

دکتر بهادر ابول پور

034-41522078

 

 

کارشناس بخش شیمی

سیما معصومی

034-41522082

 

 

رئیس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر مهدیار برفه ای

034-41522082

 

 

کارشناس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

سیما معصومی

034-41522082

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی سیرجان

نشانی: سیرجان - کیلومتر 1 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن سخنگو: 41522000-034                کد پستی: 7813733385


تلگرام پست الکترونیک پیوند