شماره تلفنهای دانشگاه

شماره تلفنهای دانشگاه


                                                                                                              دانشگاه صنعتی سیرجان

                                                                                        نشانی: سیرجان - کیلومتر 1 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان

                                                        تلفن سخنگو41522000-034      تلفن اپراتور:41522030-034         کد پستی7813733385

 

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

فکس

 

 

 

حوزه ریاست

دفتر ریاست و روابط عمومی

روح الله زیدآبادی نژاد

034-41522001

034-41522127

034-41522100

 

مدیر اداره حراست

محمد حسین ابو جعفری

034-41522012

   

کارشناس اداره حراست

علیرضا گرگینی

034-41522024

   

انتظامات دانشگاه

 

034-41522050

   

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتر محمد حسینی

034-41522004

   

کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

زینب محیاپور

034-41522028

   

رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران

مریم محمودیان

034-41522088

   

مدیر امور حقوقی

دکتر سید محمد مهدی نبوی

034-41522029

   

کارشناس دفتر حقوقی

شیوا درستان

034-41522013

   
   

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

مسئول دفتر نهاد

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل علوی

034-41522011

   

مسئول اجرایی دفتر نهاد

محسن حیدری

034-41522026

   

مسئول واحد خواهران دفتر نهاد

خانم قلی پور

034-41522073

   

کارشناس دفتر نهاد

محسن حسنی

034-41522099

   
   

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر حانیه عباسلو

034-41522006

   

مدیر امور آموزشی

دکتر مهدیار برفه ای

034-41522046

   

کارشناس آموزش

رضا صادقی

034-41522065

   

کارشناس آموزش

مهناز وحیدی

034-41522022

   

کارشناس امور نظام وظیفه - نقل و انتقالات

محمد کورکی نجات

034-41522014

   

کارشناس آموزش

پروین صادقی

034-41522041

   

کارشناس آموزش

عیسی جانی پور

034-41522072

   

کارشناس امور فارغ التحصیلان

زهره عتیقی

034-41522092

   

کارشناس امور فارغ التحصیلان

بدرالسادات فانیان

034-41522025

   

مدیر امور پژوهشی و فناوری

دکتر بهادر ابول پور

034-41522044

   

کارشناس پژوهش

عباس بهزادی کندازی

034-41522042

   

کارشناس پژوهش

محمد امین راجی زاده

034-41522086

 

 

مرکز جوار دانشگاهی

 

034-41522071

   

رئیس گروه فناوری اطلاعات

محسن بارانی

034-41522043

   

کارشناس انفورماتیک

سعید پورگلزاری

034-41522023

   

کتابخانه مرکزی

عصمت هاشمی

034-41522083

   

مدیر ارتباط با صنعت

دکتر مهدی آخوندی زاده

034-41522091

   

کارشناس ارتباط با صنعت و امور مالی دانشجویان شبانه

سعید  عوض پور

034-41522090

   
   

معاونت توسعه و پشتیبانی

معاونت

دکتر یاسر تقی پور

034-41522005

   

مدیر برنامه و بودجه

سید فاضل علوی

034-41522003

   

مدیر امور اداری

حاج علی ایرانژاد

034-41522015

   

مدیر امور مالی

سحر خلیلی

034-41522018

   

کارشناس امور مالی

سمیه حبیبی

034-41522017

   

کارشناس امور مالی

نسرین پورخسروانی

034-41522040

   

کارشناس امور مالی

احسان ذکائی

034-41522020

   

رئیس اداره کارگزینی

مریم صفاری

034-41522019

   

کارشناس اداره کارگزینی

سعیده عرب زاده

034-41522087

   

کارشناس اداره کارگزینی

لاله برزه کار

034-41522056

   

امین اموال(انبار)

اسماعیل مظفری

034-41522058

   

کارپرداز اداره عمومی و تدارکات

میثم کاظمی زاده

034-41522021

   

کارپرداز اداره عمومی و تدارکات

جواد خواجویی

034-41522024

   

دبیر خانه مرکزی

ملیجه جاوید

034-41522027

   

مدیر اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مهندس عبدالرضا کاظمی نیا

034-41522034

   

کارشناس اداره فنی

محسن زیدآبادی

034-4152036

   

کارشناس اداره فنی

حمید فروهر زاده

034-41522035

   

تاسیسات

عیسی امانی

034-41522069

   

تاسیسات

مهدی جهانشاهی

034-41522069

   
         

معاونت دانشجویی

معاونت

دکتر نسرین امینی زاده

034-41522008

   

مدیر امور دانشجویی

دکتر میثم آتش افروز

034-41522009

   

سرپرست خدمات رفاهی

مریم ذبیحی

034-41522032

   

کارشناس امور تغذیه

جواد قاسمیان

034-41522060

   

کارشناس امور خوابگاهها

معصومه مرادپور

034-41522033

   

کارشناس تربیت بدنی

علیرضا گلزاری

034-41522084

   

کارشناس معاونت و اپراتور مخابرات

صغری شهبا

034-41522030

   

مرکز مشاوره

عاطفه عتیقی

034-41522037

   

کارشناس بهداشت

بصیره احمدی

034-41522049

   
         

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاون

دکتر رحیم شمس الدینی

034-41522007

   

رئیس اداره فرهنگی

دکتر مرتضی قاسمی نژاد

034-41522047

   

رئیس اداره فوق برنامه

صدیقه رضوی کارآموز

034-41522031

   

کارشناس فرهنگی

احمد بهاالدنی

034-41522039

   
   

بخش ها

رئیس بخش مکانیک

دکتر امین صفی جهانشاهی

034-41522089

   

کارشناس بخش مکانیک

الهام علیرضا زاده

034-41522052

   

رئیس بخش برق

دکتر مرتضی جدید الاسلام

034-41522080

   

کارشناس بخش برق

فاطمه اسدی

034-41522045

   

رئیس بخش کامپیوتر

 دکتر امیر سالارپور

034-41522045

   

کارشناس بخش کامپیوتر

فاطمه اسدی

034-41522045

   

رئیس بخش عمران

دکتر وحید خلیفه

034-41522085

   

کارشناس بخش عمران

سهیل صالحی

034-41522051

   

رئیس بخش شیمی

دکتر حسین یارحمدی

034-41522078

   

کارشناس بخش شیمی

سیما معصومی

034-41522082

   

رئیس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتر یامین سیاری

034-41522082

   

کارشناس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

سیما معصومی

034-41522082

   
         
 

 

دانشگاه صنعتی سیرجان

نشانی: سیرجان - کیلومتر 1 جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن سخنگو41522000-034                کد پستی7813733385

 

 


تلگرام پست الکترونیک پیوند