قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی و ورزش1 را انتخاب کرده اند

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی و ورزش1 را انتخاب کرده اند


 

قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی و ورزش1 را انتخاب کرده اند

بدینوسیله باستحضار می رساند که آخرین مهلت تحویل مدارک پزشکی به تربیت بدنی دانشگاه 15/12/96 می باشد.

 

تربیت بدنی دانشگاه


تلگرام پست الکترونیک پیوند