نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی: دکتر حکیمه عباسلو- استادیار گروه مهندسی عمران

کارشناسان

شماره تماس

شماره فاکس

خانم مریم محمودیان

03441522094

03441522042

مهندس عباس بهزادی

03441522042

03441522042

 
اهم فعالیات های مدیریت تحصیلات تکمیلی شامل اجرای سیاست‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی، نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزش، تدوین و اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی مورد نیاز داخلی، گسترش کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی دانشگاه با توجه به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دانشگاه، تدوین، نظارت بر حسن اجرای پایان نامه ها    (از مرحله تصویب پروپوزال تا مرحله دفاع و فارغ التحصیلی)، حمایت از پایان نامه، نظارت بر کیفیت پایان نامه ها، نظارت بر امور جذب استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلی و غیره می باشد

 

  • مسایل آموزشی تحصیلات تکمیلی در شورای آموزشی دانشگاه مورد ارزیابی و تصمیم گیری می باشد
  • مسایل تحقیقاتی و حمایتی تحصیلات تکمیلی در شورای پژوهشی دانشگاه مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

فرم ها

فرم پروپوزال

آیین نامه آموزشی

دستورالعمل هدایت پایان نامه ها

 

آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

راهنمای کامل نگارش و صحافی پایان نامه و آدرس چاپخانه )جدید)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سرفصل دروس کارشناسی ارشد عمران

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مکانیک