نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر حراست

مدیر حراست


مدیر حراست: محمد حسین ابوجعفری

شماره تلفن: 41522024

 

حراست در یک نگاه

                                            منشور سازمانی حراست

     درباره حراست 

                 شرح وظایف حراست

     توصیه های ایمنی و فرهنگی

حجاب و عفاف 

گل عفاف