مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر شهرستان سیرجان برگزار شد