نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی


مرکز مشاوره دانشجویی

مسئول: خانم عاطفه عتیقی

تلفن: 41522037

ساعات کار مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشگاه شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.