ملاقات هیئت رئیسه دانشگاه با امام جمعه محترم

ملاقات هیئت رئیسه دانشگاه با امام جمعه محترم