نشست روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری با موضوع هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم

نشست روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری با موضوع هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم

برای دانلود دستور جلسه اینجا کلیک کنید