مهمترین خبرها
رویدادها

ارزیابی مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان Highly Cited

به رسم قدردانی
چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

بازدید روسای دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیشرفته و فناوری کرمان و پارک علم و فناوری استان کرمان از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید روسای دانشگاه تحصیلات تکمیلی پیشرفته و فناوری کرمان و پارک علم و فناوری استان کرمان از دانشگاه صنعتی سیرجان
چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

کسب موفقیت

کسب موفقیت
چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۸

انجام آزمایش چربی و قند خون ویژه کارکنان


شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸

مهمترین خبرها
رویدادها