پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید