پیام تبریک ریاست محترم دانشگاه بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک ریاست محترم دانشگاه بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید