پیام تبریک سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان به مناسبت آغاز سال جدید

پیام تبریک سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان به مناسبت آغاز سال جدید [ 5 فروردین ]