چکیده عملکرد وزارت عتف در حوزه آموزشی در وضعیت شیوع کووید ۱۹

چکیده عملکرد وزارت عتف در حوزه آموزشی در وضعیت شیوع کووید ۱۹


چکیده عملکرد وزارت عتف در حوزه آموزشی در وضعیت شیوع کووید ۱۹

برای مشاهده چکیده عملکرد وبرنامه های وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه آموزش در وضعیت همه گیری دوران  بیماری  کووید ۱۹ اینجا کلیک  کنید
 
 
روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

تلگرام پست الکترونیک پیوند