کسب مقام سوم در مسابقات بسکتبال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور

کسب مقام سوم در مسابقات بسکتبال دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 8 کشور


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از واحد تربیت بدنی درحوزه معاونت دانشجویی ،از سری مسابقات ورزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۸کشور،  در تاریخ 14بهمن لغایت 20 بهمن به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی سیرجان با مربیگری آقای علیرضا گلزاری توانست  مقام سوم این مسابقات را کسب نماید.