کلاس های مجازی دروس آزمایشگاه فیزیک 1 و آزمایشگاه فیزیک 2 راه اندازی شد

کلاس های مجازی دروس آزمایشگاه فیزیک 1 و آزمایشگاه فیزیک 2 راه اندازی شد


بدینوسیله به اطلاع تمامی دانشجویانی که در ترم جاری دروس آزمایشگاه فیزیک 1 یا آزمایشگاه فیزیک 2 را اخذ نموده اند میرساند کلاس های مجازی این دو درس راه اندازی شده است و از این پس مطابق برنامه زیر برگزار می گردد:


تلگرام پست الکترونیک پیوند