گردهمایی مدیران فناوری اطلاعات منطقه 8


گردهمایی مدیران فناوری اطلاعات منطقه 8 روز چهارشنبه 30 آبان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد. همچنین مدیران فناوری اطلاعات منطقه 8 در حاشیه این گردهمایی ازامکانات دانشگاه صنعتی سیرجان در حوزه فناوری اطلاعات بازدید کردند.