اولین دوره آموزشی بسکتبال در دانشگاه برگزار شد

اولین دوره آموزشی بسکتبال در دانشگاه برگزار شد


اولین دوره آموزشی بسکتبال در دانشگاه برگزار شد

اولین دوره آموزشی بسکتبال ویژه دانشجویان با حضور آقای شهسواری داور ملی این رشته در سالن آمفی تئاتر مدیریت برگزار گردید