تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

  نام و نام خانوادگی: حسین یاراحمدی                             

 گروه آموزشی: مهندسی شیمی    

رتبه دانشگاهی: استادیار

رزومه

آخرین تاریخ به روز رسانی:12/9/1391

 

اطلاعات شخصی

نام: حسین

نام خانوادگی: یاراحمدی 

گروه آموزشی: مهندسی شیمی   

دانشکده: مهندسی

رتبه دانشگاهی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری شیمی شیمی آلی

محور تخصصی: کاتالیزور های ناهمگن کاتالیزور های نانو مغناطیس

پست الکترونیکی: hyarahmadi@sirjantech.ac.ir

وب سایت:

 

تحصیلات

درجه مدرک

رشته-گرایش

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ دریافت مدرک

دکتری

شیمی – آلی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1390

کارشناسی ارشد

شیمی – آلی

سیستان و بلوچستان

زاهدان

ایران

1387

کارشناسی

شیمی – محض

یزد

یزد

ایران

1384

 

 

عنوان پایان نامه دکتری: کاربردهای جدید کاتالیزورهای نانو مغناطیس در تهیه آلکیل-2- نفتول ها و بنزوکرومن ها

عنوان رساله کارشناسی ارشد:  کاربرد آهن هیدروژن سولفات به عنوان یک کاتالیزور نا همفاز در تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها و بتااستامیدو کتون ها

 

 

سوابق تدریس

دوره کارشناسی: شیمی عمومی، شیمی آلی1، شیمی آلی2، شیمی آلی3، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، آزمایشگاه شیمی آلی1

دوره تحصیلات تکمیلی: شیمی آلی پیشرفته

 

زمینه های علاقه تحقیقاتی

تهیه و کاربرد نانوکاتالیزورها و بهینه سازی کاتالیتیکی واکنش های شیمی آلی

دوره های آموزشی و مطالعاتی گذرانده شده

 

 • دوره ها

نام دوره

طول مدت

دانشگاه یا موسسه آموزشی

شهر

کشور

تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کارگاه ها

نام کارگاه

طول مدت

دانشگاه یا موسسه آموزشی

شهر

کشور

تاریخ پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرتبه علمی دانشگاهی

از تاریخ

تا تاریخ

رتبه دانشگاهی

دانشگاه

1391

اکنون

استاد یار

صنعتی سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی (علمی اداری)

عنوان پست

تاریخ شروع

تارخ خاتمه

محل خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات

(نام نویسنده جاری ضخیم باشد)

(شماره تالیفات از انتها به ابتدا باشد بدین ترتیب که آخرین تالیف آخرین شماره و ابتدای لیست باشد)

 • تالیف کتاب

 [2] نویسنده اول، نویسنده دوم، عنوان کتاب، انتشارات ، سال انتشار، تعداد صفحات

[1] نویسنده اول، نویسنده دوم، عنوان کتاب، انتشارات ، سال انتشار، تعداد صفحات

 

 • ترجمه کتاب

[2] نویسنده اول، نویسنده دوم، عنوان کتاب، انتشارات ، سال انتشار، تعداد صفحات. (مولف: تامسون)

[1] نویسنده اول، نویسنده دوم، عنوان کتاب، انتشارات ، سال انتشار، تعداد صفحات . (مولف: تامسون)

 

 • مقاله های چاپ شده در مجلات ملی و بین المللی
 1. Silica supported perchloric acid (HClO4–SiO2): an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi, M. Ghashang, Tetrahedron , 2008, 64, 1263-1269 (ISI)
 2. A modified reaction for the preparation of amidoalkyl naphthols, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi, Tetrahedron Letters, 2008, 49, 1297-1300 (ISI)
 3. An efficient, simple and expedition synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols as ‘drug like’ molecules for biological screening, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi and M. Ghashang, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2008, 18, 788-792 (ISI)
 4. Sodium hydrogen sulfate as effective and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot preparation of amidoalkyl naphthols, H. R. Shaterian, and Hossein Yarahmadi, Arkivoc, 2008, ii, 105-114 (ISI)
 5. One-pot preparation of β-amido ketones and esters in four-component condensation reaction using ferric hydrogensulfate as effective and reusable catalyst, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi, and M. Ghashang, Arkivoc, 2007, xvi, 298-313 (ISI)
 6. Sulfamic acid functionalised magnetic nanoparticles: an efficient solid acid for the multicomponent condensations, Hossein Yarahmadi and H. R. Shaterian, Journal of Chemical Research, 2012, 36, 52-55 (ISI)
 7. Basic magnetic nanoparticles as efficient catalysts for the preparation of naphthopyrane derivatives, Hossein Yarahmadi and H. R. Shaterian, Journal of Chemical Research, 2012, 36, 49-51 (ISI)
 8. One-pot synthesis of amidoalkyl naphthols using NaHSO4.SiO2 as an efficient and recyclable  heterogeneous catalyst, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi and M. Ghashang, Turkish Journal of Chemistry, 2009, 33, 449-457 (ISI)
 9. N-Bromosuccinimide Catalyzed One-pot and Rapid Synthesis of Acetamidobenzyl Naphthols under Mild and Solvent-free Conditions, H. R. Shaterian, Hossein Yarahmadi, M. Ghashang, M. Safari, Chinese Journal of Chemistry, 2008, 26, 1-10 (ISI)
 10. Alumina Sulfuric Acid: An Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Amidoalkyl Naphthols, H. R. Shaterian, A. Hosseinian, Hossein Yarahmadi and M. Ghashang, Letters in Organic Chemistry, 2008, 5, 290-295 (ISI)
 11. Ferric Hydrogensulfate as Effective and Recyclable Catalyst for Mild Dithioacetalization of Aldehydes and Ketones, H. R. Shaterian, H. R. Ahmadian, M. Ghashang, R. Doostmohammadi, and Hossein Yarahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 2008, 183, 1099-1108 (ISI)

 

 

 

 • مقاله های ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی

 

 

سخنرانی و سمینارهای ارائه شده

[1] A Highly Efficient Microwave-Assisted Solvent-Free Synthesis of Amidoalkyl Naphthol Derivatives, 2007,  Duesseldorf (Germany)

[2] One-Pot Preparation of β–Acetamido ketones in Four-Component Condensation Reaction Using Ferric Hydrogensulfate as Effective and Reusable Catalyst, 2008, 12th Brazilian Meeting on Organic Synthesis (Brazil)

 

اختراعات

 

راهنمایی ومشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

 

ردیف

مقطع

نام دانشجو

از تاریخ

تا تاریخ

سمت در پایان نامه

اساتید راهنما

فایل مرتبط

2

کارشناسی ارشد

؟

؟

؟

استاد راهنمای دوم

 

 

1

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی

 

 • طرح های تحقیقاتی پایان یافته:

نام مجری طرح، نام همکاران طرح، "عنوان طرح"، شهر، کشور، ، تاریخ پایان - تاریخ شروع

 

 • طرح های تحقیقاتی در دست اجرا

نام مجری طرح، نام همکاران طرح، "عنوان طرح"، شهر، کشور، تاریخ شروع

 

تقدیر نامه،جوایز و امتیازات ویژه( افتخارات علمی):

[1] رتبه سوم دانشجوی برتر پژوهشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، 1387

[2] پژوهشگر برتر علوم پایه دانشجویان بسیجی استان سیستان و بلوچستان، 1390

[3] رتبه اول در مقطع دکتری شیمی آلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1391

 

 

عضویت در مجامع علمی داخلی و بین المللی

----------

 

تسلط به زبان های بین المللی

 [1]زبان انگلیسی، متوسط


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر