تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

اطلاعيه ها

مدیریت امور دانشجویی

الف - مدیر امور دانشجویی: آقای دکتر میثم آتش افروز - 41522093

ب -     سرپرست صندوق رفاه: سرکار خانم ذبیحی    415220031

اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

ج- کارشناس: آقای قاسمیان - 415220031

اداره تغذیه

اداره نقلیه

اداره امور خوابگاه پسران

د- کارشناس: سرکار خانم مرادپور   415220031

اداره امور خوابگاه دختران

اطلاعيه هاي امور خوابگاهها


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر