تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 29 دي 1395 هجري شمسي و 18 ژانويه 2017 ميلادي

اطلاعيه ها

مدیریت امور دانشجویی

الف - مدیر امور دانشجویی: آقای عبدالرضا کاظمی نیا - 41522093

ب -     سرپرست صندوق رفاه: سرکار خانم ذبیحی    415220031

اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

ج- کارشناس: آقای بهاالدینی - 415220031

اداره تغذیه

اداره نقلیه

اداره امور خوابگاه پسران

د- کارشناس: سرکار خانم مرادپور   415220031

اداره امور خوابگاه دختران

اطلاعيه هاي امور خوابگاهها


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر