تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

 

آیین نامه ارتقا مصوب سال 1395

آیین نامه اعتبار پژوهشی اساتید

آیین نامه تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی

آیین نامه ترفیع سالیانه اساتید

آیین نامه سخنرانی های علمی دانشگاه صنعتی سیرجان

آیین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان

آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی

آیین نامه تشویقی مقالات-مصوب وزارت علوم

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر