تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 22 آذر 1396 هجري شمسي و 13 دسامبر 2017 ميلادي

 

 

اطلاعیه سخنرانی علمی

فرم اطلاعات پژوهشی - گرنت

فرم ترفیع سالیانه اساتید - پایه سالیانه

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

فرم گزارش نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

تسویه حساب هزینه کرد پژوهانه اعضای هیات علمی

فرم تبدیل وضعیت-رسمی آزمایشی

فرم خوداظهاری


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر