تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 27 آبان 1396 هجري شمسي و 18 نوامبر 2017 ميلادي

♦  مجله عمران شریف

  مجله مکانیک شریف

 مجله صنایع شریف

 مجله های علمی پژوهشی تربیت مدرس

 مجله های علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

 مجله های علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

 مواد پیشرفته در مهندسی

 علوم و مهندسي سطح

  مجله پژوهش فيزيک ايران

 نشريه بين المللی مهندسی صنايع و مديريت

 روشهاي عددي در مهندسي

 فصلنامه علمی پژوهشی برق مدرس

 فصلنامه علمی پژوهشی عمران مدرس

 فصلنامه علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس مکانیک

باشگاه پژوهشگران دانشجو

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ایران داک

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 

 

 

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر