تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

 

 

 

قوانین و آیین نامه های امتحانات

آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94 و بعد

آیین نامه آموزشی  دانشجویان ورودیهای سال تحصیلی 91-92-93

 

 

  آيين نامه آموزشي دوره هاي  كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

  آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته
(مصوب نهايي جلسه 399 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 14/2/1376)

 تعاريف

فصل اول: شرايط ورود و نام نويسي

فصل دوم: نظام آموزشي

فصل سوم: واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

فصل چهارم: حضور و غياب

فصل پنجم: حذف و اضافه

فصل ششم: ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

فصل هفتم: مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

فصل هشتم: انتقال

فصل نهم: دانشجوي ميهمان

فصل دهم: تغيير رشته

فصل يازدهم:پذيرش واحدهاي درسي 

  فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر