تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

ماده 17:
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید، مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
حذف اضطراری
ماده 18:
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط برآنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
ماده 19:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیم سال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تصویب شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد. در این صورت نیم سال مزبور جزو حداکثر مجازتحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر