تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

معاونت  فرهنگی

 

 معاون فرهنگی

مهندس مسعود خالقی 

تلفن مستقیم:  41522008

تلفن داخلی:   008

 

 وظایف و فعالیتها:

 

الف) نظارت بر فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه.

 

ب) برنامه‌ريزي براي گسترش و تعميق ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاهي.

 

ج) ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي، فرهنگي و سياسي دانشجويي از طريق تشكيل جلسات مناسب با دفتر نمايندگي شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري، جهاد دانشگاهي و انجمن اسلامي.

 

د) برنامه ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فوق برنامه با همكاري معاونت دانشجويي.

 

هـ) ايجاد ارتباط و همكاري هرچه بيشتر با مراكز، مؤسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي براي شكوفايي بيشتر فعاليت‌هاي فكري، فرهنگي و هنري.

 

و) نظارت و برنامه‌ريزي براي توسعه آموزش‌هاي عقيدتي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري، سياسي دانشگاهي و نظارت بر آن‌ها و بهره‌وري هماهنگ از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي.

 

ز) ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي، سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشگاهي و گزارش آن‌ها به هيأت رئيسه و شوراي فرهنگي.

 

ح) فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهاي دانشگاهي به حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه.

 

ط) تلطيف و سالم سازي روابط عمومي ميان استادان، دانشجويان و كاركنان و برنامه ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي دانشگاهي از امكانات فرهنگي و هنري.

 

ي) پيشنهاد برنامه‌هاي لازم به شوراي فرهنگي و پيگيري وظايف محوله.

 

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر