تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در ارتباط با فعالیت های پژوهشی خود به مقالۀ خاصی نیاز دارند ، می توانند تقاضای خود را همراه با مشخصات کامل مقاله (عنوان مقاله ، نویسندگان ، عنوان مجله و شماره و حتی المقدور لینک مقاله) به آدرس  ایمیل  paper@sirjantech.ac.ir  ارسال نمایند تا مقاله مزبور تهیه شده و از طریق همان ایمیل برایشان ارسال گردد.

دانشجویان متقاضی همچنین مشخصات خود (شامل نام و نام خانوادگی ، عنوان رشته و شماره دانشجویی) را در ایمیل ذکر کنند.


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر