تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

شرايط و ضوابط ميهمان، انتقال و انتقال توأم با تغيير رشته از دانشگاههاي ديگر به دانشگاه صنعتی سیرجان


نظر به اينكه لازم است متقاضيان ميهمان و انتقال با آيين‌نامه آموزشي و همچنين با ضوابط اختصاصي دانشگاه صنعتی سیرجان در خصوص نقل و انتقالات آشنا شوند، اداره آموش اقدام به ارائه اطلاعات لازم در اين خصوص نموده است. اميد است دانشجويان محترم با مطالعه دقيق اين بروشور و با آگاهي بيشتر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند.

در ابتدا در رابطه با شرايط ميهماني و سپس در مورد انتقال مطالب لازم را ارائه مي‌گردد.

الف) شرايط ميهمان طبق آيين‌نامه آموزشي

ماده:49
در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي‌تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي ميهمان، به‌طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده :50
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.


ماده 51 :  میهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به‌صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده : 52
هر دانشجو در هر رشته مي‌تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني، با دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به‌طور تمام وقت، به‌صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به‌صورت ميهمان (چه به‌صورت تمام وقت و چه به‌صورت تك درس) در يك يا چند دانشكده گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند

تبصره:
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به‌صورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده :53
واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه مي‌گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

 
تبصره :
در هر صورت پذيرش يا عدم پذيرش نمراتي كه دانشجو در طول دورة ميهماني كسب مي‌نمايد به‌عهدة دانشگاه مبدأ مي‌باشد.


ماده 54:
مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود.

الف -1: شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه صنعتی سیرجان درخصوص ميهمان شدن:

1-  پذيرش دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در نوبت دوم صورت مي‌گيرد.

2 - دانشجو براي ميهمان شدن در دانشگاه صنعتی سیرجان موظف به ارائه مدارك ذيل مي‌باشد:

2 - 1 - ارائه فرم ميهمان از دانشگاه مبدأ.

2 - 2 - ارائه ريزنمرات واحدهاي گذرانده.

2 - 3- ارائه مدارك مستند جهت تأييد مشكلات نامبرده.

2 - 4 - تكميل فرم‌هاي مربوط در اداره پذيرش.

3 - دانشجوياني كه داراي شرايط ذيل باشند براي پذيرش در اولويت مي‌باشند:

3-1 - فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به‌طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به‌عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

3 - 2 - معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص پزشك معتمد دانشگاه به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3 - 3 - ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر پس از قبولي در دانشگاه.

3 - 4 - دانشجوياني كه از وضعيت تحصيلي عالي برخوردار مي‌باشند (افرادي كه معدل الف كسب نموده باشند).

3 - 5 - دانشجوياني كه تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي مي‌باشند با ارائه نامه و شماره پرونده.

4 - تمديد ميهماني منوط به كسب معدل مطلوب در گروه مربوطه و ارائه فرم ميهماني از دانشگاه مبدأ خواهد بود.

5 - درصورتي كه دانشجو در اولين نيمسالي كه در اين دانشگاه ميهمان مي‌باشد (به شرط اينكه دورة او در دانشگاه مبدأ نوبت اول بوده) موفق به كسب رتبه اول تا سوم گروه خود گردد، در نيمسال بعدي دورة او از نوبت دوم به نوبت اول تبديل خواهد شد.
تذكرات مهم و قابل توجه:

1 - كليه درخواست‌هاي ميهمان، انتقال و انتقال توأم با تغيير رشته در شوراي نقل و انتقال مورد بررسي قرار مي‌دهد.

2 - شوراي نقل و انتقال اين دانشگاه براساس ظرفيت گروه، امكانات دانشگاه، مشكلات متقاضي و معدل اخذ شده به بررسي تقاضا مي‌پردازد.

3 -  دريافت مدارك از متقاضيان ميهمان و انتقال صرفاً جهت بررسي مي‌باشد و هيچ‌گونه حقي را براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد.

4 - زمان دريافت مدارك براي پذيرش در نيمسال اول هر سال تحصيلي از اول تا پايان تيرماه مي‌باشد و تاريخ برگزاري شوراي نقل و انتقالات در شهريورماه خواهد بود.

5 - زمان دريافت مدارك براي پذيرش براي نيمسال دوم هر سال تحصيلي (درصورت اعلام پذيرش جديد در فاصلة بين دو نيمسال) اول تا پايان دي‌ماه و تاريخ برگزاري شوراي نقل و انتقالات در بهمن‌ماه خواهد بود.

 

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر