آخرین فرصت مراجعه و اخذ معرفی‌نامه خوابگاه‌ها

بسمه‌تعالی

اطلاعیه شماره 12

 

آخرین فرصت مراجعه و اخذ معرفی‌نامه خوابگاه‌ها (پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/7/1401)

 

قابل‌توجه کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

 

به اطلاع می‌رساند با توجه به اینکه اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه صنعتی سیرجان از تاریخ 1401/06/27 هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و شروع رده‌های دانشگاه طبق تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به ارائه معرفی‌نامه و مجوز ورود به خوابگاه‌ها نموده است، لذا تعدادی از دانشجویان که درخواست خود را بابت اسکان در ترم مهرماه 1401 به امور دانشجویی ارائه کرده و تاکنون بابت دریافت مجوز ورود به خوابگاه و ارائه مدارک موردنیاز اقدام ننموده‌اند، فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20نسبت به تشکیل پرونده در سامانه صندوق رفاه، پرداخت هزینه و سپس اخذ مجوز ورود به خوابگاه‌ها به‌صورت حضوری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه دانشجو تا زمان اعلام‌شده خوابگاه به افراد متقاضی استفاده از خوابگاه‌ها در لیست انتظار تحویل داده خواهد شد.

 

 

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان