آدرس ورود به کلاس های دروس + اطلاعیه ویژه متقاضیان اخذ پروژه کارشناسی و کارآموزی

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 99-98

(دانلود)

1-دانشجویان روزانه جهت اخذ پروژه و کارآموزی نیاز به پرداخت پول نسبت به اخذ  این دروس ندارند.

2-انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه از روز دوشنبه 13 مرداد ماه امکان پذیر خواهد بود.

آدرس ورود به کلاس ها: