درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید باهنر کرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • پروژه فولاد
 • کارآموزی
 • متره و برآورد پروژه
 • پروژه تخصصی
 • پروژه کارشناسی
 • پروژه سازه های بتن ارمه
 • متره و براورد پروژه
 • مکانیک سیالات
 • تحلیل سازه 1
 • مقاومت مصالح 2
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • مهندسی آب وفاضلاب
 • پروژه مهندسی آب وفاضلاب
 • مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 • مقاومت مصالح 1
 • روشهای اجرائی ساختمان
 • استاتیک
 • روش های اجرایی ساختمان
 • بارگذاری
 •  

کارشناسی ارشد

 • پروژه فولاد
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Calculation of Concrete Minarets Frequency by Neural Network
 •  General linearized equations of wave propagation in strained elastic solids of cylindrical shapes using a simple perturbation method
 •  LAND SUBSIDENCE MODELING DUE TO GROUND WATER DRAINAGE USING “WTAQ” SOFTWARE
 •  Optimum shape in brick masonry arches under dynamic loads
 •  Predicting Resilient Modulus of Clayey Subgrade Soils by Means of Cone Penetration Test Results and Back-Propagation Artificial Neural Network
 •  Prediction of Earth Fissures Development in Sirjan
 •  Prediction of Single Well Land Subsidence Due to Ground Water Drainage
 •  Stress strain modeling by transformed equations of ultrasonic wave
 •  Using neural network in plate frequency calculation
 •  توسعه مدل ریاضی کاسه نشست روسازی و تعیین فاصله بهینه ژئوفن‌‌های دستگاه افت‌وخیز سنج ضربه‌ای (FWD)
 •  مدل‌سازی عدد جریان مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش رگرسیون چند‌جمله‌ای تکاملی
 •  

مقالات کنفرانسی

 • بررسی استفاده از قرارداد های بیع متقابل (بای بک) به منظور تامین بودجه شهرداری سیرجان
 •  بررسی خطرکاهش شدید آب شیرین و پیشروی شوره زار در دشت سیرجان
 •  تاثیر انتقال و شیرین کردن آب خلیج فارس (برای استفاده در صنعت) بر محیط زیست خلیج فارس
 •  جایگاه معماری شهری در آرامش شهروندی با تاکید بر معماری سنتی شهر سیرجان
 •  پیش بینی مدول برجهندگی بسترهای رسی با استفاده از نتایج آزمون نفوذ مخروط و مدلسازی رگرسیون فرایند گوسی (GPR)
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
مکانیک سیالات (E13)
مقاومت مصالح 2 (E13)
تحلیل سازه 1 (E13)
یکشنبه
تحلیل سازه 1 (C22)
مقاومت مصالح 2 (C22)
روشهای اجرائی ساختمان (C22)
دوشنبه
مکانیک سیالات (E12)
مکانیک سیالات (E12)
سه شنبه
پروژه سازه های بتن ارمه – پروژه فولاد ()
متره و برآورد پروژه (E12)
مکانیک سیالات (C22)
تحلیل سازه 1 (E12)
متره و برآورد پروژه (E12)
چهارشنبه