آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

شرح مختصر آزمایشگاه:

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی یکی از آزمایشگاه­های کاملا تخصصی در رشته برق می­باشد که در آن آزمایش­های مهمی نظیر بررسی عملکرد تریستو، اسیلاتور، ترایاک و… انجام می شود

هدف درس: درک کامل قطعات الکترونیک صنعتی و کاربرد آنها در صنعت

در پایان این درس دانشجویان باید علاوه بر آشنایی با قطعات و موارد تئوری، درک درستی از مباحث و کاربردهای قطعات در صنعت داشته باشند.

سرفصل های مورد بررسی به شرح ذیل می­باشد:
۱. آشنایی با تریستورها و بررسی مدار استاتیک سوئیچ

۲. آشنایی با انواع تریستورها و بررسی مدار کنترل جهت چرخش موتور DC  توسط تریستور
۳. آشنایی با ترانزیستورهای MOSFET و JFET  ، تعیین پایه های آن ها و بررسی مشخصات
۴. آشنایی با ترانزیستورهای IGBT ، تعیین پایه های IGBT ، تحلیل و بررسی مشخصات IGBT
۵. راه اندازی موتور با استفاده از ترانزیستورهای MOSFET و IGBT
۶. آشنایی با UJT ها تحلیل و بررسی مشخصات UJT
۷. تحلیل و بررسی مدارهای تایمر و نوسانساز

۸. آشنایی با دیاک و ترایاک بررسی مشخصات فنی دیاک و ترایاک
۹. بررسی و تحلیل مدار کنترل سرعت موتور با استفاده از دیاک و ترایاک بررسی و تحلیل مدار کنترل نور لامپ با استفاده از دیاک و ترایاک
۱۰. بررسی و تحلیل مدارهای یکسوکننده غیر قابل کنترل
۱۱. بررسی و تحلیل مدارهای یکسوکننده قابل کنترل
۱۲. بررسی و تحلیل مدارات حفاظتی

۱۳. مدارات اینورتر (DC to AC inverter with transfer و Dc to Ac inverter with H-bridge) و بررسی مدارات تریگر