آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

شرح مختصر آزمایشگاه:

در این آزمایشگاه مبانی درس سیستم­های دیجیتال ۲، طی آزمایش های مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.

هدف درس:  تجربه عملی آموخته­های درس سیستم­های دیجیتال ۲.

سرفصل های مورد بررسی به شرح ذیل می­باشد:

  1. طراحی یک حافظه ROM
  2. طراحی باس موازی
  3. طراحی مدار نوسان­گیر
  4. طراحی مدار RESET
  5. بررسی درگا­ه­های موازی و سریال
  6. تولید دنباله­های زمانی
  7. آشنایی با نحوه خواندن و نوشتن یک حافظه RAM
  8. آشنایی با ALU
  9. کنترل باس

تجهیزات آزمایشگاه:

• منبع تغذیه DC دوبل
• مولتی متر
• بردبرد

•led tester

منبع تغذیه DCدوبل

این دستگاه دارای خروجی تثبیت شدهولتاژو جریان بوده و قادر به تولید ولتاز خروجی DC و جریان خروجی DC است. شکل زیر نمای یک منبع تغذیه DC را نشان می­دهد که قادر به تولیدولتاژخروجی DC بین صفر تا ۳۰ ولت و جریان خروجی DC بین صفر تا ۳ ٖآمپر در  هر کانال به صورت مجزا می­باشد.

مولتی متر دیجیتال:

مولتی متر دیجیتال کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان می­دهد و معمولا واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش می­دهد.

بردبورد:

نوعی برد الکترونیکی است(مانند بردهای سوراخ دار) که به وسیله آن می توان اجزای الکترونیکی متعدد را به یکدیگر متصل کرد.

Led tester:

 به دلیل اینکه خروجی مدارات در این آزمایشگاه توسط led مشاهده می شود و مورد بررسی قرار می­گیرد، سالم بودن ledها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابر این در این آزمایشگاه از led tester برای تعیین معیوب یا سالم بودن ledها استفاده می­شود.