آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

شرح مختصر آزمایشگاه:

در این آزمایشگاه مبانی درس مدار الکتریکی طی آزمایش های مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد.

هدف درس:  تمرین عملی, تقویت و توسعه آموخته های درس مدار الکتریکی

در پایان این درس دانشجویان به طور کامل مدارات الکتریکی را تجزیه و تحلیل می­نمایند.

سرفصل های مورد بررسی به شرح ذیل می­باشد:
۱- آشنایی با مقاومت ها و خازن ها

۲- آشنایی با اصول کار اسیلوسکوپ

۳- ترکیب امواج سینوسی و مشاهده اشکال لیساژور

۴- اندازه گیری مقاومت داخلی سیگنال ژنراتور

۵- مقاومت معادل مدارهای الکتریکی

۶- قانون اهم و قانون تقسیم جریان

۷- بررسی مدارهای RC سری

۸- حالت گذار مدارهای RC سری

۹- فیلتر RC

۱۰- فیلتر LC

تجهیزات آزمایشگاه:

اسیلوسکوپ
منبع تغذیع DC دوبل
فانکشن ژنراتور
مولتی متر
بردبرد

قطعات مختلف مدار

اسیلوسکوپ:

اسیلوسکوپ یک دستگاه اندازه گیری است که از آن برای مشاهده شکل موج­ها و اندازه گیری ولتاژ و زمان متناوب  اختلاف فاز و همچنین مشاهده منحنی مشخصه ولت-آمپر  عناصر نیمه هادی مانند دیود و ترانزیستور استفاده می­شود.

منبع تغذیه DCدوبل

این دستگاه دارای خروجی تثبیت شدهولتاژو جریان بوده و قادر به تولید ولتاز خروجی DC و جریان خروجی DC است. شکل زیر نمای یک منبع تغذیه DC را نشان می­دهد که قادر به تولیدولتاژخروجی DC بین صفر تا ۳۰ ولت و جریان خروجی DC بین صفر تا ۳ ٖآمپر در  هر کانال به صورت مجزا می­باشد.

سیگنال ژنراتور:

این دستگاه انواع سیگنال های سینوسی مثلثی و مربعی را تولید نموده و می­توان فرکانس موردنظر را در یک محدوده فرکانسی تنظیم کرد و همچنین قابلیت تنظیم دامنه و ولتاز Offset را دارد. شکل های زیر نمونه هایی از سیگنال ژ نراتوررا نمایش می­دهد.

مولتی متر دیجیتال:

مولتی متر دیجیتال کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان می­دهد و معمولا واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش می­دهد.

بردبورد:

نوعی برد الکترونیکی است(مانند بردهای سوراخ دار) که به وسیله آن می توان اجزای الکترونیکی متعدد را به یکدیگر متصل کرد.

قطعات :

توسط قطعات مختلف مانند مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، دیود ترانزیستور و آی سی …. مدارات طراحی و روی بردبورد بسته میشوند.