سرپرست آزمایشگاه ها

دکتر نسرین دهگردی

n.dehgardi@sirjantech.ac.ir

آیین نامه ها
نامدریافت فایل
دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه هادریافت
شیوه نامه خدمات آزمایشگاهی / کارگاهی بخش مهندسی عمران به دانشجویان سایر دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی – تحقیقاتیدریافت
فرم ها
نامدریافت فایل
فرم آزمایشدریافت
فرم اطلاعات ایمنی عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه هادریافت
عنوان اسلاید ۱
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
اینجا کلیک کنید
عنوان اسلاید ۲
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
اینجا کلیک کنید
عنوان اسلاید ۳
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
اینجا کلیک کنید