آزمایشگاه کنترل خطی

شرح مختصر آزمایشگاه:

در این آزمایشگاه دانشجویان با سیستم­های کنترل خطی آشنا خواهند شد. در این راستا آزمایشهایی طراحی شده اند که دانشجویان را با تحلیل، پیاده­سازی و شناسایی فرآیندهای مختلف آشنا نماید.

هدف درس: درک کامل از سیستم­های کنترل حلقه باز و حلقه بسته و کاربرد کنترل­کننده­های متداول پیش­فاز-پس­فاز و تناسبی-انتگرالی-مشتقی.

در پایان این درس دانشجویان باید علاوه بر آشنایی با سیستم­های کنترل باید بتوانند برای رسیدن به اهداف کنترلی، جبرانسازهای مناسب طراحی نمایند.

سرفصل های مورد بررسی به شرح ذیل می­باشد:

۱. آشنایی با سیستمهای کنترل و معرفی ماژول ها

۲. تبدیل لاپلاس
۳. بررسی سیستمهای مرتبه اول و مرتبه دوم
۴. خطای حالت ماندگار در سیستمهای مرتبه اول و مرتبه دوم
۵. خطای حالت ماندگار در سیستمهای مرتبه سوم
۶. بررسی پاسخ حالت گذرای سیستم مرتبه اول و مرتبه دوم
۷. اثر صفر بر روی سیستمهای مرتبه اول و دوم

۸. بررسی اثر قطب غالب بر روی سیستم مرتبه دوم
۹. بررسی کنترل کننده تناسبی بر روی سیستم مرتبه اول و مرتبه دوم
۱۰. بررسی کنترل کننده انتگرالی بر روی سیستم مرتبه اول و مرتبه دوم
۱۱. بررسی کنترل کننده مشتقی بر روی سیستم مرتبه اول و مرتبه دوم
۱۲. بررسی کنترل کننده تناسبی-انتگرالی، تناسبی-مشتق گیر بر روی سیستم مرتبه اول و مرتبه دوم

۱۳. بررسی کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی

تجهیزات آزمایشگاه:

اسیلوسکوپ دیجیتال
  مولتی متر دیجیتال
ماژول­های مربوط به هر آزمایش

اسیلوسکوپ:

اسیلوسکوپ یک دستگاه اندازه گیری است که از آن برای مشاهده شکل موج­ها و اندازه گیری ولتاژ و زمان متناوب  اختلاف فاز و همچنین مشاهده منحنی مشخصه ولت-آمپر  عناصر نیمه هادی مانند دیود و ترانزیستور استفاده می­شود.

مولتی متر دیجیتال:

مولتی متر دیجیتال کمیت های اندازه گیری شده را به صورت رقم و یا ارقامی بر روی صفحه نمایش نشان می­دهد و معمولا واحد کمیت اندازه گیری شده را نیز به طریق مناسبی نمایش می­دهد.

ماژول های مربوط به هر آزمایش:

در این آزمایشگاه برای سهولت در انجام آزمایش ، کاهش خطا و خطرات احتمالی و صرفه جویی در وقت و تمرکز بر مفاهیم آموزشی، ماژول­هایی نیمه آماده برای دانشجویان تهیه شده که برای انجام هر آزمایش باید از ماژول­های مربوطه استفاده نمایند.