• صفحه نخست
  • اخبار
  •  آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

 آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، همزمان با سراسر کشور، آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه شغلی دبیری و هنر آموز، صبح روز پنج شنبه 12 مرداد ماه 1402 با حضور نماینده آموزش و پرورش سیرجان و همکاری فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان و سایر ادارات سیرجان از جمله اداره برق، نیروی انتظامی و……  در شرایط بسیار مطلوبی در حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد. 

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان