• صفحه نخست
  • اخبار
  •  آزمون نظام مهندسی نوبت دوم 1401 در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

 آزمون نظام مهندسی نوبت دوم 1401 در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، آزمون نظام مهندسی نوبت دوم در روز های پنجشنبه و جمعه 8و9دی ماه 1401  با رقابت داوطلبان با نظارت و همکاری نمایندگان سازمان سنجش و آموزش کشور و اداره راه و شهرسازی شهرستان سیرجان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار گردید.

آزمون برای ۸ دی ماه در دو نوبت صبح و عصر و برای ۹ دی ماه در نوبت صبح برگزار ‌شد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان