آغاز آزمون نظام مهندسی در دانشگاه صنعتی سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، امروز چهارشنبه 13 مرداد 1400 آزمون نظام مهندسی با رقابت 676 داوطلب زن و مرد در رشته های معماری (اجرا)، عمران (اجرا)، تاسیسات برقی (اجرا) و تاسیسات مکانیکی (اجرا) و تاسیسات مکانیکی (نظارت) و تاسیسات برقی (نظارت) با رعایت پروتکل های بهداشتی و فواصل اجتماعی با نظارت و همکاری نمایندگان سازمان سنجش و آموزش کشور و اداره راه و شهرسازی شهرستان سیرجان در 2 حوزه برگزار گردید.

آزمون به مدت سه روز از چهارشنبه لغایت جمعه 13، 14 و 15 مرداد 1400 در نوبت صبح برگزار می‌گردد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان